top of page
John Deere

PARK/HAGE

BIOKLIPP

STEIN

LANDBRUK

                        - Sommarvedlikehald

                   - Nyetablering

              - Retting, flytting, og

         oppsetjing av gravminner

                        - Utfører slått med smidig

                      tohjuls bioklippar.

                 - Eigna for plen, beite,

            frukt- og bærhage, m.m

                        - Graving

                   - Handtering av

                husdyrgjodsel

                        - Belegginsstein

                   - Kantstein

              - Gråsteinsmuring

        

Åm Sognnes Bygdeservice sysselset

4-5 årsverk med 4 fast tilsette og ekstrahjelp.

 

Dagleg leiar: Ole-Ivar Åm Sognnes.

 

post@aamsognnes.no

tlf: 959 43 735

 

Indrefjord, 6953 Leirvik i Sogn

 

 

Nettstaden er utvikla av

Yngvild Åm Sognnes

 

 

© Åm Sognnes Bygdeservice

Er du nøgd, sei det til dine vener!                           - Er du misnøgd, sei det til oss.

© 2023 by Name of Template. Proudly created with Wix.com

bottom of page